Monday, February 16, 2009

Praktikum2

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

(i) Pelajar

a) Menghadiri taklimat praktikum.

b) Memahami dan menghayati objektif praktikum.

c) Berbincang dengan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing untuk mencapai persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing semasa praktikum.

d) Membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah, guru-guru dan staf sekolah.

e) Menghantar jadual waktu, senarai tugas, takwim sekolah dan maklumat–maklumat lain kepada maktab dalam minggu pertama.

f) Mematuhi dan mengamalkan etika keguruan, peraturan maktab dan peraturan sekolah.

g) Hadir ke sekolah sepanjang tempoh praktikum.

h) Menandatangani borang/buku kehadiran setiap hari persekolahan dan aktiviti anjuran sekolah.

i) Mendapatkan sukatan pelajaran dari sekolah.

j) Membuat rancangan semester, mingguan dan harian dalam buku persediaan mengajar.
k) Membuat Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang lengkap sebelum melaksanakan pengajaran mengikut bilangan waktu mengajar yang telah ditetapkan. Syarat ini perlu dipenuhi oleh semua pelajar sepenuh masa dan KDC. Rujuk Jadual 3. Selain mematuhi tuntutan Jadual 3 dan penyediaan untuk RPH, pelajar KDC bagaimana pun perlu menulis persediaan mengajar bagi mata pelajaran lain dalam Buku Persediaan yang ditentukan oleh JPN.

l) Merancang pengajaran bersama-sama guru pembimbing.

m) Melaksanakan pengajaran secara berpasangan dan individu dengan mempelbagaikan strategi pengajaran. (Rujuk Lampiran 7)

n) Mengamalkan penulisan jurnal sekurang-kurangnya sekali seminggu sepanjang tempoh praktikum berdasarkan garis panduan Penulisan Jurnal. (Rujuk Lampiran 8).

o) Melengkapkan/mengemaskinikan portfolio praktikum dan menyerahkannya kepada guru pembimbing dan pensyarah pembimbing setiap kali bimbingan/penyeliaan dijalankan.

p) Melibatkan diri dan membantu pengendalian sekurang-kurangnya satu komponen kokurikulum. (Rujuk Lampiran 9)

q) Menghantar satu salinan Borang Kehadiran Praktikum (Rujuk Lampiran dalam PT12) kepada Setiausaha Praktikum.

r) Mengisi Borang Refleksi Praktikum dalam minggu pertama mereka kembali ke maktab selepas tamat praktikum. Rujuk Lampiran dalam PT12.

No comments:

Post a Comment