Thursday, October 13, 2011

Kursus Unit Pengajian Sosial Semester 1 Tahun 2012

PISMP Ambilan Januari 2009 (Semester 7)
PSS3113 Penyelidikan Tindakan Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah)

PISMP Ambilan Januari 2010 (semester 5)
PSS 3109 Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Pengajian Sosial
PSS3110 Pentaksiran Dalam Pembelajaran Pengajian Sosial

PISMP Ambilan Januari 2011 (Semester 3)
PSS3106 Politik dan Kerajaan
PSS3105 Pembangunan Lestari

Kursus Pembinaan Blog

Kursus Pembinaan Blog
Anjuran Jabatan Sains Sosial
Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis
Penyelaras :Dr.Hj.Ismail bin Said