Tuesday, February 17, 2009

Pendidikan Negara Bangsa

PENDIDIKAN NEGARA BANGSA

Konsep Pembinaan Insan

1.Pembinaan bermaksud usaha ke arah membentuk individu yang dinamik selaras dengan tuntutan agama dan negara.

2.Insan merupakan individu atau manusia yang berakal. “sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dengan penciptaan yang terbaik” (surah Tin:4).

3.Konsep insan telah diungkapkan dalam al-quran. Antaranya ialah “kemudian, apabila Aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh padanya maka hendaklah kamu sujud kepadanya” (surah al-hijr:29)

4.Pembangunan insan dalam Islam adalah pembangunan maqasid al-shariah (objektif syariat Illahi) yang menggariskan 5 paksi iaitu;

Memelihara agama
Memelihara akal
Memelihara nyawa
Memelihara keturunan
Memelihara harta

5.Program-program pembinaan insan;

Islam hadhari
Rakan Muda
Latihan Khidmat Negara
Modal Insan melalui program j-QAF, anak-anak permata negara dan satu keluarga satu kaunselor.


Konsep Pembinaan Warga

1.Model konseptual pembinaan negara bangsa menekankan 3 aspek utama:

Kewarganegaraan
Patriotisme
Ideologi negara

2.Kewarganegaraan bermaksud kerakyatan sesebuah negara.

3.Patriotisme dirujuk sebagai perasaan cinta yang tersangat kuat kepada negara.

4.Ideologi bermaksud faham yang dipakai atau dicita-citakan untuk dasar pemerintahan.

5.Malaysia mendokong ideologi demokrasi berparlimen. Orang Melayu penduduk asal Tanah Melayu. Raja berperlembagaan.


Konsep Pembinaan Negara

1.Bangsa Malaysia mendokong 5 Rukun Negara. Bahasa Melayu memainkan peranan membentuk jati diri dan identiti sesebuah bangsa.

2.Usaha mewujudkan integrasi kaum:

Sekolah wawasan
Memperkasakan sekolah kebangsaan
Latihan Khidmat Negara.Kuliah 1

Dr. Ismail bin Said
Jabatan Kajian Sosial
Institut Pendidikan Guru Malaysia
Kampus Perlis

WARISAN NEGARA

Sejarah Kesultanan Melayu Melaka

1.Faktor kebangkitan Melaka

Lokaliti Melaka
Pemerintah
Peranan Orang Laut

2.Faktor kejatuhan Melaka

Perpecahan kaum
Kelemahan pemerintah
Serangan Portugis

3.Sistem pemerintahan- sistem empat lipatan.

· Pembesar empat
· Pembesar lapan
· Pembesar enam belas

Masing-masing ada peranan untuk memajukan Melaka.

4.Peranan agama Islam:

Sejarah menyebut Parameswara merupakan Raja pertama memerlu Islam.
Islam disebarkan melalui perdagangan, perkahwinan, pendakwah.

5.Masyarakat Melaka pada masa itu bersifat pluraliti. Ada Melayu, Arab, Cina dan India.

6.Bahasa Melayu menjadi bahasa pertuturan dan perdagangan antarabangsa dewasa itu. Ia digunakan dalam semua urusan.

7.Kesultanan Melayu Melaka mewarisi beberapa kerajaan di Malaysia hari ini. Perak, Pahang, Johor berasal dariapad keturunan Melaka.


PENJAJAHAN DAN KEWUJUDAN MASYARAKAT MAJMUK.

Sejarah penjajahan /latarbelakang penjajahan.

1.Kronologi penjajahan di negara ini.

1511-Melaka ditawan Portugis
1641-Holland dibantu Johor mengalahkan Portugis di Melaka.
1791-seberang Perai diserahkan kepada British.
1819-pembukaan Singapura oleh Stamford Raffles
1842-Sultan Brunei mengisytiharkan James Brooke sebagai White Rajah di Sarawak.
1874-Perjanjian Pangkor ditandatangani. Perak terima Residen JWW Birch.
1942-Jepun menyerang dan menduduki Tanah Melayu.
BMA
Malayan Union
Persekutuan Tanah Melayu 1948
Merdeka-1957
16 September 1963-Malaysia dibentuk.

2.Masyarakat pluraliti wujud apabila penjajah membawa masuk orang Cina dan India untuk bekerja dalam beberapa sektor ekonomi.

3.British menjalankan dasar pemerintahan pecah dan perintah. Orang Melayu tinggal di luar Bandar, bekerja disektor pertanian, Orang Cina tinggal di Bandar-pelombong dan peniaga, Orang India die stet-buruh estet.

4.Sistem pendidikan berbeza-sistem vernakuler.

5.Zaman sekarang, walaupun negara merdeka tetapi penjajahan ekonomi, budaya dan pemikiran berlaku.

No comments:

Post a Comment