Tuesday, February 17, 2009

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
KAMPUS PERLIS

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN
PENGAJIAN SOSIAL SEKOLAH RENDAH

PSS3101 PENGENALAN PENGAJIAN SOSIAL


Soalan Tugasan Semester 1


Pengetahuan asas mengenai hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat merupakan salah satu matlamat pendidikan Pengajian Sosial.

Dalam kumpulan tidak melebihi empat orang bincangkan pembahagian strand tematik dalam Pengajian Sosial yang mempengaruhi kehidupan sosial seorang kanak-kanak. Anda dikehendaki menyatakan elemen-elemen strand tematik dengan memberi contoh-contoh yang sesuai dalam bentuk peta minda.

Sediakan juga satu laporan yang tidak melebih 500 patah perkataan tentang kebaikan dan kelemahan pendekatan elemen tematik dalam Pengajian Sosial.

SOALAN TUTORIAL DAN ISL
Pengajian Sosial
Ambilan Januari 2009

Minggu
Tutorial
ISL
1
15.1.2009
Pelajar menjelaskan definisi, matlamat dan tujuan Pengajian Sosial
Secara berpasangan pelajar diminta melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan definisi, matlamat dan tujuan am Pengajian Sosial
2
Pelajar menghuraikan matlamat pendidikan Pengajian Sosial
Menggunakan pengurusan grafik untuk menjelaskan matlamat pendidikan Pengajian Sosial secara berkumpulan
3
Menjelaskan strand tematik dalam Pengajian Sosial
Budaya
Masa, kesinambungan dan perubahan
Secara berpasangan pelajar dikehendaki merujuk tentang konsep budaya, masa dan kesinambungan dan perubahan di Pusat Sumber dan menghasilkan peta minda.
4
Mebincangkan hubungan manusia dan tempat tinggal dan kaitan dengan alam sekitar.

Membincangkan perkembangan individu dan identiti.
Melayari internet untuk mengumpulkan maklumat tentang manusia, dunia, cara hidup dan tempat tinggal serta perkembangan individu dan identiti
5
Menghuraikan pembahagian mengikut elemen tematik dalam Pengajian Sosial.
Individu, kelompok dan institusi.
Kuasa, autoriti dan kawalan.
Secara berkumpulan pelajar dikehendaki menggunakan pengurusan grafik untuk membanding beza konsep kuasa, autoriti dan tadbir urus.
6
Melayari internet untuk mengumpulkan maklumat tentang manusia, dunia, cara hidup dan tempat tinggal serta perkembangan individu dan identiti.
Melayari internet untuk mendpaatkan maklumat terkini tentang isu-isu global dan amalan baik sivik. Contoh peperangan, pencemaran alam sekitar dan pemanasan dunia.
7
Menjelaskan hubung kait antara pengeluaran, pengagihan dan kepenggunaan.

Menghubungkait peranan sains, teknologi dengan masyarakat.
Secara berpasangan pelajar dikehendaki membincangkan hubung kait antara pengeluaran, pengagihan dan kepenggunaan dalam konteks perkembangan ekonomi Malaysia.
8
Pelajar dikehendaki menjelaskan konsep pelbagai disiplin dalam Pengajian Sosial
Secara berkumpulan layari laman web/ buat rujukan di Pusat Sumber untuk mencari konsep pelbagai disiplin dalam Pengajian Sosial.
9
Pelajar menghuraikan perkaitan Pengajian Sosial dengan setiap disiplin yang dipelajari.
Tunjukkan perkaitan Pengajian Sosial bagi setiap disiplin dengan menggunakan pengurusan grafik
10
Sambungan minggu 9
Sambungan minggu 9

11
Pelajar menjelaskan peringkat deria motor dan pra operasi perkembangan kognitif kanak-kanak mengikut teori jean piaget
Mendapatkan maklumat mengenai deria motor dan pra perkembangan kognitif kanak-kanak mengikut Jean Piaget melalui bahan bacaan dan laman web.

12
Pelajar menganalisis peringkat operasi konkrit dan operasi formal perkembangan kognitif kanak-kanak mengikut Jean Piaget.
Mendapatkan maklumat mengenai deria motor dan pra perkembangan kognitif kanak-kanak mengikut Jean Piaget melalui bahan bacaan dan laman web.

13
Pelajar menghuraikan kemahiran-kemahiran membuat generalisasi dengan contoh-contoh yang sesuai.
Secara berpasangan cari maklumat perkara-perkara yang berkaitan dengan kemahiran-kemahiran dalam membuat generalisasi melalui bahan bacaan dan laman web.
14
Pelajar menjelaskan perkaitan hubungan individu dengan masyarakat dan individu dengan persekitaran.
Mencari maklumat perkaitan hubungan individu dengan masyarakat dan individu dengan persekitaran melalui bahan bacaan dan rujukan lain.
15
Pelajar membincangkan konsep masa dan ruang dengan menggunakan pengurusan grafik.
Membina pengurusan grafik bagi menjelaskan konsep masa dan ruang.

Catatan:

Bagi tutorial bahan-bahan atau tajuk yang disoal akan dibincangkan dalam kelas pada minggu tersebut.
Tugasan ISL perlu diperolehi pelajar dan dibentangkan atau diserahkan ekpada pensyarah.

No comments:

Post a Comment