Sunday, July 31, 2011

Sesunggunya Allah meminta manusia memohon kepadaNya tetapi ada syaratnya ialah mestilah manusia memohon kepada Allah dengan sabar dan bersolat.Ini dinyatakan dalam surah al-Baqarah ayat ke 45.

Friday, July 29, 2011

Hari Ini Memberi Ceramah Kepada Guru-Guru SABK Nurul Islam Tajuk Pembelajaran Koperatif di Pusat Kegiatan Guru Ayer Hitam.

Terima Kasih Kerana Memberi Tumpuan