Tuesday, August 2, 2011

Pejuang Kemerdekaan

Perjuangan kemerdekaan seringkali ditonjolkan tokoh-tokoh berhaluan kanan dengan menafikan peranan yang dimainkan oleh orang perseorangan, pertubuhan dan organisasi politik arus bawah. Sejarah yang benar seharusnya dibenarkan. Teriakan 'merdeka' telah dilaungkan oleh mereka dalam kalangan arus bawah. Peranan Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM), Angkatan Pemuda Insaf (API) dan Angkatan Wanita Sedar (AWAS), Ustaz Abu Bakar al-Baqir, Dr.Burhanuddin al-Helmi, Ahmad Boestamam dan Pak Sako tidak harus disembunyikan daripada kebenaran sejarah.

Catatan perjuangan mereka boleh dibaca dalam buku Dr. Burhanudin al-Helmi :Pejuang Melayu Sejati dan buku Menegak Islam Membela Bangsa, tulisan Dr.Hj.Ismail bin Said

No comments:

Post a Comment