Sunday, July 31, 2011

Sesunggunya Allah meminta manusia memohon kepadaNya tetapi ada syaratnya ialah mestilah manusia memohon kepada Allah dengan sabar dan bersolat.Ini dinyatakan dalam surah al-Baqarah ayat ke 45.

No comments:

Post a Comment